Kategorija: Skaitiniai sielai

Ef 4,29-32 „ Joks bjaurus žodis te neišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. “

Skaitiniai sielai

„Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo,…“ (Tito 3, 4-5)

Skaitiniai sielai

Kai būna labai sunku ir atrodo, kad Dievas neveikia Nuslūgus emocijoms, suprantu, kad reikia šauktis Jėzaus.Išmokau, kad Jo vardas yra aukščiau visų kitų vardų.Išmokau, kad palaimintas, kas žino Gelbėtojo vardą, kaip parašyta:“ „Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta.“ Ps 91,14Išmokau, kad Jėzaus vardas veikia antgamtiškai. Ir būna, kad Jo vardo šaukiuosi tiesiog viduje.Supratau, kad tuojau pat niekas neįvyksta. Liūdnos situacijos netampa linksmomis, tragiški įvykiai nevirsta džiaugsmais, o apgaulės neatrodo tarsi palaiminimai.Todėl kiekvieną…

Skaitiniai sielai