Kategorija: Mokyklos projektai

2018-2020 m. planuojamas įgyvendinti ES struktūrinių fondų projektas „VŠĮ Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“

Mokyklos projektai

„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ GIMNAZIJOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA 2010 – 2014 m. įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotas projektas „Klaipėdos VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos kompleksinis sutvarkymas“, kurio metu mokyklos pastatas buvo iš esmės rekonstruotas , atnaujintas ir sumoderninta bei sutvarkyta mokyklos aplinka. Įgyta nauja mokymo įranga bei priemonės. „Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys!” Psalmių 95:7.

Mokyklos projektai