Kategorija: Projektai ir savanorystė

Sausio 29 d. Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė vedė integruotas kalbų pamokas. 6-8 klasių mokiniams. Pamokos metu mokiniai turėjo surinkti 20 žodžių pasirinktą tematika ir užrašyti juos visomis kalbomis kurių mokosi: lietuvių, vokiečių, rusų bei anglų. Į pagalbą buvo pasitelkti įvairių kalbų bei keturių kalbų žodynai paveikslėliuose. Mokiniams išties buvo įdomu rasti panašius ( panašiai rašomus ar tariamus) žodžius skirtingose kalbose bei plėsti savo žodyną kalbose kurių mokosi dabar. Rasti bent keliose kalbose panašūs žodžiai buvo užrašyti į tam paruoštus…

Mokinių projektai

2019 m. Sausio 1 – vasario 28 dienomis Goethe’s instituto Lietuvoje ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos organizuojamame komiksų konkurse “ Comic zeichnen – Deutsch anwenden“ dalyvavo 7 klasės mokiniai David Odebiyi ir Jokūbas Pilipavičius su darbu „Hilfe! Eindringlinge!“.

Mokinių projektai

Mokomės vokiečių kalbos: tradiciškai ir nelabai tradiciškai, bet noriai – 6 ir 7 klasių moksleiviai kepė meduolius, keliavo į Liubeką.

Mokinių projektai Uncategorized

7 klasėje vyko integruota kalbų pamoka pagal projektą „Kelionė per keturias kalbas“Mokiniai rinko, rašė, lygino žodžius susijusius su mokyklos aplinka (baldai, įranga, kanceliarija) keturiomis kalbomis: rusų, vokiečių, anglų ir lietuvių.

Mokinių projektai Uncategorized

IV gimnazijos klasė 4 dienas savanoriavo (reabilitacijos centre „Prieglobstis“) Kairiškėse, Telšių rajone.

I-IV g. klasės Savanorystė

Projekto koordinatorius: Vokiečių kalbos vyr, mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai/dalyviai: 6-8 klasių mokiniai besimokantys vokiečių kalbos Projekto tikslas: Pažinti tautą per gyvą kalbos ir kultūros patyrimą Projekto uždaviniai: Pažinti vokiečių tautos, kurios kalbos mokomasi, kultūrą. Patirti (gyvai girdėti, komunikuoti) vokiečių kalbą. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: 2018.11.05 – 2019.04.30 pasiruošimas kelionei į Liubeką (Vokietija) : Kelionės būdo/transporto pasirinkimas (6 kl.mokiniai). Kelionės programos – lankytinų vietų, renginių, susitikimų derinimas (7 kl.mokiniai). Kelionės sąmatos sudarymas. Kelionės programos vykdymas…

Mokinių projektai

Projekto koordinatoriai: Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė Lietuvių kalbos mokytoja Kristina Karečkienė Rusų kalbos mokytoja Nataliia Lytovchenko Anglų kalbos mokytojas Romualdas Rževuskis Projekto vykdytojai: 7 klasės mokiniai Projekto tikslas: Palyginti keturių kalbų – lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių – panašumus. Projekto uždaviniai: Surinkti kalbų, kurių mokomasi, sintaksiškai ir fonetiškai panašius žodžius. Atrasti kalbinių bendrumų, padedančių suprasti bei mokytis kalbų. Ugdytis mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Surinkti sintaksiškai bei fonetiškai panašius žodžius, esančius lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbose.…

Mokinių projektai

Projekto koordinatorius: Žmogaus saugos vyr. mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai: 5 ir 7 klasių mokiniai besimokantys žmogaus saugos Projekto tikslas: Pasiruošti įvairioms ekstremalioms situacijoms Projekto uždaviniai: Susipažinti su įvairiomis ekstremaliomis situacijomis. Modeliuoti veiksmus įvairių ekstremalių situacijų metu. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Projektinio darbo temų pasirinkimas (Išgyventi…{nurodyti vietą ar/ir situaciją}), informacijos rinkimas. (2018.10.01 – 11.30) Surinktos informacijos sisteminimas pagal tris kriterijus (2018.12.03 – 2019.03.15) : Pasiruošimas ekstremaliai situacijai – galimų pavojų/grėsmių numatymas. Prevencija – priemonės/ veiksmai…

Mokinių projektai

Praėjusiais mokslo metais II-oji gimnazijos klasė startavo su Tarptautiniu Jaunimo Misijos projektu Norvegijoje. Net savaitę visi klasės draugai svečiavosi Grimerud miestelyje Jaunimo Misijos bazėje, kur įvairūs žaidimai, gyvenimo ir tikėjimo tiesų mokymasis bei bendrystė subūrė visus į komandą. Nemažai laiko buvo skirta savanoriškiems darbams: humanitarinės pagalbos rūšiavimui, krovimui į furgonus, aplinkos tvarkymui ir kitiems. Teko apsilankyti panašioje į mūsų krikščioniškoje mokykloje, susipažinti su Norvegijos sostine Oslu. Visi į namus ir mokyklą grįžo gerokai subrendę ir dvasiškai ūgtelėję.

I-IV g. klasės Savanorystė Tarptautiniai projektai

Kaip ir kasmet su Samariečio krepšio dovanėlėmis (įpakuotomis gražiai papuoštose batų dėžutėse ir gautose iš užsienio) svečiavomės kitoje mokykloje.Šiais metais pabuvojome Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje. Vaivorykštės tako gimnazijos šeštokai parodė trumpą miuziklą (rusų kalba), kurį paruošė rusų kalbos mokytoja Natalja Lytovchenko. Pasidžiaugėmė Plikių mokyklos spektakliu ir su Dievo meilės žinia padalinome Samariečio krepšio dovanas. Nuoširdaus džiaugsmo užteko visiems!

Tarptautiniai projektai

8 – I gimnazijos klasių mokiniai susirašinėja su Kalvino koledžo (Olandija) mokiniais, su kuriais planuojama mainų programa 2019 m.

Tarptautiniai projektai

2018-2020 m. įgyvendinamas projektas „VŠĮ Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. „VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo (si) erdvių modernizavimas“ projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą. Uždaviniai: Modernizuoti mokykloje esančias mokymosi aplinkas ir sudaryti galimybes kuo didesnei mokinių daliai naudotis inovatyviais mokymosi įrankiais ir įranga. Tapti patrauklia socialinę atskirtį mažinančia aplinka. Įgyvendinus projektą bus: nupirkta įranga (interaktyvios lentos, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, modernios mokymo priemonės); atnaujinti baldai; atliktas remontas (atnaujinta grindų danga, įrengta…

Mokyklos projektai

„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ GIMNAZIJOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA 2010 – 2014 m. įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotas projektas „Klaipėdos VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos kompleksinis sutvarkymas“, kurio metu mokyklos pastatas buvo iš esmės rekonstruotas , atnaujintas ir sumoderninta bei sutvarkyta mokyklos aplinka. Įgyta nauja mokymo įranga bei priemonės. „Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys!” Psalmių 95:7.

Mokyklos projektai

Mokyklos aštuntokai nusprendė iškeliauti su klase į Akmenę: savanoriauti ir padėti kitiems. Atvažiavę į Akmenę, nustebome, kai pamatėme kokiomis sąlygomis mes gyvensime, bet tai neatbaidė mūsų nuo pasiryžimo padėti kitiems. Kitą rytą mes visi išvažiavome padėti išvalyti sandėlį. Vaizdas sandėly išgąsdino truputį, bet nepaisant to, mes vistiek nusprendėme susivienyti ir dirbti kartu. Nors kosėjom nuo dulkių, bet nepasidavėm. Visi kartu kaip komanda ir vienas kumštis užbaigėm dienos darbą ir nuriedėjome į savo kitą misiją – padėti vaikams dienos centre. Ten…

1-8 klasės Savanorystė