Skambėjo Kalėdų giesmės

Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė švenčia Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienį. 
Tai laikas, kai galime pabūti kartu, bendrauti, melstis, klausytis Dievo žodžio ir šlovinti Kūrėją.
Šie metai ypatingi, nes prie mokinių pasirodymų prisijungė ir tėveliai. Gera buvo girdėti džiaugsmingo pasiruošimo šurmulio garsus, klausytis draugiškų pašnekesių, derinamų gitarų aido. Ir štai, kupinas jaudulio, prasidėjo ilgai lauktas šventinis koncertas : mažieji giedojo apie Viešpaties meilę, kuri atgaivina mūsų širdis, pripildo jas džiaugsmo ir laimės. 
Gimnazijos direktorė pasidžiaugė galimybe būti kartu ir švęsti nuostabų Viešpaties gimimą. 
Tėveliai giedojo Kalėdines giesmes ir skaitė himną Meilei iš Šventojo Rašto. 
Pakvieskime Jėzų į savo širdį, neatstumkime Jo Meilės, nes tik Ji gali įkvėpti gyvybės ir suteikti pilnatvės. 
Būkite palaiminti.