Mokyklos direktorės sveikinimo žodis

direktore
Štai ir baigėsi tryliktieji Viešpaties ištikimybės "Vaivorykštės tako" mokykloje metai. Mokiniai gerokai ūgtelėjo - ūgiu, žiniomis, supratimu. Mūsų bendruomenė tapo profesionalesnė, kompetetingesnė profesinėje srityje. Tačiau svarbiausia, kad mes visi dar labiau pažinome Dievą ir patyrėme Jo malonę, kuri sunkiai išmatuojama, bet tokia brangi. Norisi pasidžiaugti visų - mūsų ir jūsų brangiais dvasios vaisiais: meile, džiaugsmu, malonumu, kantrybe, susivaldymu, nuolankumu vienas kitam. Iš tiesų per šiuos mokslo metus mokyklos bendruomenė labai išaugo, sutvirtėjo. Jau ruošiamės antrajai pagrindinės mokyklos pakopai – renkame devintą klasę. Laukiame "Mokyklos kompleksinio sutvarkymo" projekto rezultatų iš ES struktūrinių fondų. Mums jie labai svarbūs, palaikykite, brangieji, malda. Ir kiekvieną jūsų lydi Dievo Meilė visuose jūsų keliuose. Linkiu visiems geros, turiningos vasaros.