Literatūrinė popietė

Trečiadienį, vasario 22 dieną, mokykloje vyko literatūrinė popietė, skirta paminėti poeto J.Marcinkevičiaus kūrybai. Popietėje 5-10 klasių mokiniai skaitė poeto eiles, dainavo pagal J. Marcinkevičiaus sukurtus eilėraščius dainas: ,,Laisvė", ,,Tai gražiai mane augino", lyrikos kūrinius papildė savo muzikiniais sugebėjimais, grojo kanklėmis, pianinu, smuiku, stebėjo skaidres, kuriose buvo pavaizduotos gražiausios rašytojo gyenimo akimirkos. Šventės pabaigoje turėjome galimybę paklausyti įrašo, kuriame pats autorius skaito savo eiles: ,,Tokia yra meilė".  Renginio pabaigoje lietuvių kalbos mokytoja K.G. apibendrino literatūrinę pamokėlę klausinėdama mokinių, ar jiems patiko šventė, kokie eilėraščiai virto dainomis, kokios pagrindinės poeto kūrybos temos ir t.t. Ir skaitovai, ir klausytojai aktyviai dalyvavo popietėje. Atsisveikinę buvome visi įkvėpti J. Marcinkevičiaus kūryba.