Andrius Valaitis

Gimiau ir užaugau Niujorke, JAV. Svajojau būti rašytoju. Studijavau pedagogiką ir teologiją. Mokytoju dirbu nuo 1981. Mokiau ir pradinukus ir suaugusius. Keturis metus buvau misijonierius Kinijoje ir 3 metus Vengrijoje. Klaipėdoje gyvenu 10 metų. Esu „Vaivorykštės tako“ mokyklos kapelionas, 10-12 klases mokau Švento Rašto pagrindų. Vadovauju šachmatų būreliui, nes pats mėgstu žaisti šachmatais. O dar labiau mėgstu žaisti lauko tenisą ir studijuoti Bibliją. Esu Evangeliškos bažnyčios „Didesnė malonė” pastorius.