Elgiman Vinkler

Pedagoginį darbą dirbu 38-uosius metus.
Dešimtmetį teko dirbti administracinį darbą, tačiau geriausiai jaučiausi ir jaučiuosi mokydamas fizikos pagrindų. 
Artimiausią ryšį su mokiniais pajutau būdamas klasių auklėtoju. 
Teko dirbti ir gamyboje, bet vėl grįždavau į mokyklą, gal dėl to, kad dirbdamas pedagoginį darbą kuri savo krašto ateitį, ugdai ateities žmogų. 
Domiuosi viskuo, kas iki galo neaišku. Ypač visatos sandara.