Leta Vaitkevičienė

2015 m. Klaipėdos universitete įgijau religijos studijų kvalifikacijos laipsnį su pedagoginės psichologijos specializacija. 
Sielovadininko, mokytojo darbas – erdvė perteikti pagrindinius tikėjimo principus, ugdyti dvasines, bendražmogiškas vertybes, kurios padeda pažinti mus pačius, mus supančią tikrovę ir pasirinkti tinkamą gyvenimo būdą. 
Kaip teigiama Šventajame Rašte: „Parodyk vaikui (jaunuoliui) kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo“ (Patarlių 22, 6). Tame matau prasmę. Atvira širdimi priimu galimybę ugdyti jaunąją kartą, rūpintis jų dvasine gerove vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.