Gelbėtojo gerumas…

„Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms,
Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo,…“

(Tito 3, 4-5)