Šiemet rugėjo 1-oji – ypatinga !

2014 - ųjų metų rugsėjo 1 - oji “Vaivorykštes tako” mokyklai – ypatinga !
Mokyklos bendruomenė Naujų mokslo metų sugrįžta švęsti į naujai rekonstruotas patalpas adresu Sportininku g. 11.
Nors mokslo metai suoluose prasidės savaite ar dviem vėliau, mokslo ir žinių diena džiaugsimės naujajame mokyklos kieme. Mokiniu lauks ir pirmasis susitikimas su klasių mokytojais naujose klasėse. Tai bus ypatinga nauja pradžia naujose rekonstruotose patalpose. Klases puoš nauji suolai, spintos, kompiuterine iranga.
Mokyklos pastatas atnaujintas nuo pamatų : pakeistos šildymo, vandens, elektros ir komunikacijos sistemos. Iš esmės renovuota energijją taupanti mokyklos šildymo sistema.
Mūsų mokyklai tai – tarsi Viešpaties pažadėtoji ir ilgai lauktoji žemė, Dievo pažadų išsipildymas.
Aišku, jei mūsų viltys būtų sudėtos tik į regimus dalykus, tai mes būtume labiausiai apgailėtini žmones. Taip sako Šventasis Raštas. Todėl mūsų didžiausia viltis lieka - tiketi, kad Dievas yra ir bus su mumis. Jis už mus. Ir dėl mūsų.
Todėl nuostabiausi dalykai, kuriais mes viliamės – tikėjimas, Viltis ir Meilė. Šis trejetas. Už šias dovanas mes esame labai dėkingi mūsų Viešpačiui.
Esame dėkingi kiekvienam, kuris meldėsi, kiekvienam kuris rūpinosi, kiekvienam, kuris turėjo nors ir mažiausią dalį mūsų mokyklos augime.
Būkite palaiminti ir teatlygina jums mūsų Viešpats šimteriopai!
Nenustokime tikėti ir viltis mūsų Dievo gailestingumu ir malone.
Prašom ir toliau palaikyti mus maldoje.
Mūsų poreikiai:
Kad mūsų mokyklos bendruomenė augtų Dievo Meilėje, Jo pažinime ir vienybėje;
Kad mokslo metų pradžia neužsitęstų ilgiau nei dvi savaites;
Kad turetume galimybę mokyklos kieme vaikams įrengti gerą sporto aikštelę.


Su meile,
mokyklos direktore Džiuljeta Geciene