Rugsėjo 1-oji – naujuose namuose


Gėlės mokytojoms, padėkos žodžiai visiems prisidėjusiems prie mokyklos pastato rekonstrukcojos ir pirmoji pamoka naujuose namuose, šviesiose klasėse.

Mūsų visų laukia įdomūs, džiaugsmingi ir palaiminti 2014-2015 mokslo metai!