Kalėdinis sveikinimas


  Brangūs Dievo žmonės,
iš visos širdies sveikiname su nuostabiausia metuose švente - Gelbėtojo gimimu!
Tesušildo mus visus žinia, kad Dangus nusileido ant žemės, apreikšdamas mums Dangaus Karalystę.
Dievas padovanojo mums Savo Didžią Meilę, viengimio sūnaus auka.
Būkime palaiminti, tiesiog tikėdami ir priimdami šią brangią Meilės dovaną.

PAŽINKIME TUOS DVASINIUS PALAIMINIMUS, KURIUOS JAU TURIME, DŽIAUKIMĖS IR DĖKOKIME NUOSTABIAJAM GALYBIŲ DIEVUI!
Krikščioniškos "Vaivorykštės tako" vidurinės mokyklos bendruomenės vardu
direktorė Džiuljeta Gečienė