Kaip mes šokame

"Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. ...laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta"
Ekleziasto 3,1-2
Baigiantis mokslo metams šokių mokytoja Laura sukvietė pradinių klasių tėvelius ir mokytojus pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Kiekviena klasė parodė ko mokėsi ir ką per šiuos metus išmoko.
Tą popietę susirinkusius tėvelius džiugino lietuvių, graikų, ispanų liaudies šokiai ir atskirų klasių kūrybiniai projektai.
Tėvelių veidai švietė džiaugsmu ir mėgavimusi savo atžalomis bei mokytojos atliktu darbu.
Nuoširdžiai džiaugiamės ir mes - šokių mokytojos triūsu bei vaikų pastangomis.
Verta neišsigąsti sunkaus darbo ir visuomet ateina derliaus metas.