Klausėmės misionieriaus

Balandžio 11 d. mūsų gimnazijos bendruomenė turėjo puikią galimybę susipažinti su unikaliu ir labai gerbiamu žmogumi, nes į mokyklą atvyko Hermanas Jonas Šulcas, kuris yra Lietuvos kunigas salezietis, misionierius Ruandoje.
H. J. Šulcas susitiko su mokiniais bei jiems papasakojo apie gyvenimą tolimojoje Ruandos Respublikoje (Centrinė Afrika), kurioje savo misionierišką veiklą pradėjo dar 1978 m. Tiek mokiniai, tiek mokytojai klausėsi svečio pasakojimų susidomėję. Mokiniai aktyviai bendravo su svečiu, bandė pakartoti svečio sakomas frazes. Akivaizdu, kad pasidalintos akimirkos apie gyvenimą tolimoje valstybėje ilgai išliks visų atmintyje.
Mūsų gimnazijos bendruomenė be galo dėkinga misionieriui už šį apsilankymą ir suteiktą galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie tokią svarbią misiją kitame krašte.