Šventėme Velykas

Velykos – gražiausia ir prasmingiausia pavasario šventė.
Vieniems – tai pavasario dvelksmas, kitiems – minčių, sielos ir kūno apsivalymo metas, tretiems – Kristaus ir širdies prisikėlimo šventė.
Šią šventę švęsti ir susirinko gimnazijos priešmokyklinės ir pradinių klasių mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Ketvirtokai skelbė Dievo Avinėlio – Kristaus atėjimą, jo pasiaukojimą ir gerąją išgelbėjimo žinią.
Mažieji grojo ksilofonu, fleitomis, šokdami dalinosi džiaugsmu ir meile. Antrokai ir trečiokai ragino pakelti balsus ir šlovinti Viešpatį.
Visus susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorės pavaduotoja R .Milerienė ir kapelionas A. Valaitis
Gera visiems drauge atnešti padėką ir džiaugtis Jėzaus Kristaus pergale, kuri kiekvieną dieną padeda nugalėti nuodėmę ir teikia Amžinojo Gyvenimo viltį.
Dėkojame II-os ir III-čios klasių gomnazistams, padėjusiems renginyje.
Tegul „…Kristus per tikėjimą gyvena jūsų širdyse…“ Ef 3:17