Mokėsi mokytojai

Kovo 24-25 dienomis "Vaivorykštės tako" gimnazijoje mokytojai dalyvavo seminare "Krikščioniškų vertybių integravimas pamokose". Seminarą vedė lektorės - Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asociacijos narės iš Kijevo.
Mokytojai mokėsi atskleisti Kūrėjo meilę, sukurtos aplinkos grožį ir žmogaus - kūrinijos viršūnės paskirtį kiekvieno mokomojo dalyko pamokoje.
Atlikdami užduotis grupėse, mokytojai mokėsi suvokti komandinio darbo ir vienybės svarbą.
"Mokėmės gėrėtis Kūrėju ir Jo savybėmis ugdomojo proceso metu", "Dėkojame už lektorių tikėjimą ir užsidegimą dėl vaikų ugdymo visose šalyse" - seminaro pabaigoje dalinosi mokytojai.