Parama jau pasiekė Ukrainą

Ukrainai paramos kocerto metu buvo surinkti 630 eurų. Šie pinigai jau pasiekė adresatą - Zaporožės tikinčiųjų bendruomenę, su kuria bendraujau mūsų mokykla. Ši bendruomenė organizuoja pagalbos ir evangelizacijos misijas gyvenantiems prie Donecko fronto linijos.
Bendruomenės pastorius informavo, kad už suaukotas lėšas bus perkami maisto produktai ir dalinami jų stokojantiems, gyvenantiems ties fronto linija ukrainiečiams.
Beje, pagaliau Ukrainą pasiekė ir ilgai keliavusi, dar pernai rudenį "Vaivorykštės tako" gimnazijos surinkta bei pasidalinta humanitarinės pagalbos siunta.
Zaporožės pastorius asmeniškai dėkojo mūsų mokyklai už visokeriopą paramą - už labdaros koncertą, koncerto metu skambėjusias giesmes ir maldas.
Balndžio 15 d. vykusiame koncerte dalyvavo ir Klaipėdoje gyvenančių ukrainiečių bendruomenės atstovai.