Literatūros sarašai gimnazistams

LITERATŪROS SĄRAŠAS 9 (I GIMNAZIJOS) KLASEI

PRIVALOMA LITERATŪRA

 • R. Gavelis,  Jauno žmogaus memuarai (12 laiškas, ištraukos)
 • N. Vėlius (sud.), Sužeistas vėjas, Kaip atsirado žemė (sakmės apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą, Perkūno ir velnio kovą,  Laimą)
 • Lietuvių pasakos, Gulbė karaliaus pati, Apie baltąjį vilką, Marti iš jaujos, Eglė žalčių karalienė
 • R. Granauskas, Gyvenimas po klevu
 • D. Sauka, Lietuvių tautosaka (ištraukos)
 • L. Sauka, Lietuvių tautosaka (ištraukos)
 • Strazdas, Strazdas
 • Vienažindys, Ilgu ilgu man ant svieto
 • M. Martinaitis, Kai sirpsta vyšnios
 • K. Donelaitis, Metai (ištraukos)
 • Žemaitė, Marti
 • I. Simonaitytė, Aukštujų Šimonių likimas
 • L. Baliukevičius-Dzūkas, Dienoraštis (ištraukos)
 • I. Šeinius, Kuprelis
 • M. K. Čiurlionis, Laiškai Sofijai (ištraukos)
 • V. Juknaitė, Išsiduosi. Balsu
 • R. M. Remarkas, Trys draugai
 • R. Granauskas, Kai šlama ąžuolai arba Liūdnosios upės
 • A. Šlepikas, Mano vardas – Marytė
 • Brusas Olsonas, Bručka

REKOMENDUOJAMA  LITERATŪRA

 • Ž. B. Moljeras (J. B. Molière), Tartiufas
 • V. Šekspyras (W. Shakespeare), Karalius Lyras 
 • L. Donskis, Be pykčio (ištraukos)
 • L. S. Černiauskaitė, Liučė čiuožia
 • I. Simonaitytė, Vilius Karalius
 • V. Hugo, Paryžiaus katedra
 • O. deBalzakas, Tėvas Gorijo
 • E. Hemingvėjus, Senis ir jūra
 • I. Buninas (pasirinktas apsakymas)
 • S. Šaltenis, Riešutų duona

LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 (II GIMNAZIJOS) KLASEI

PRIVALOMA LITERATŪRA

 • Graikų mitologija, Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Ikaras ir Dedalas, Oidipas
 • Homeras, Iliada (1, 6, 9, 16, 21, 22, 24 giesmė – privalomos 2)
 • Homeras, Odisėja (1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 21 giesmė – privalomos 2)
 • H. Radauskas, Homero jaunystė, Tėvynės vėjas
 • Sofoklis, Antigonė
 • J. Degutytė, Antigonė
 • Senojo ir Naujojo Testamentų ištraukos:

Pradžios knyga („Kainas ir Abelis“ (Pr 4, 1–16),

„Abraomo auka ir bandymas“ (Pr 22, 1–19),

Psalmynas (Ps 8 „Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas“, Ps 42 „Tremtinio malda“)

Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos)

Evangelija pagal Matą („Muitininkas Matas šaukiamas į apaštalus“, Mt 9, 9–13, „Palyginimas apie talentus“, Mt 25, 14–30)

Evangelija pagal Luką („Sūnaus palaidūno palyginimas“, Lk 15, 11–32)

Pirmasis laiškas korintiečiams  („Himnas meilei“, 1 Kor 13).

 • J. Biliūnas, Ubagas, Lazda (novelės)
 • I. Meras, Lygiosios trunka akimirką
 • Rolando giesmė (ištraukos)
 • Ž. Bedjė, Romanas apie Tristaną ir Izoldą 
 • M. de Servantesas, Don Kichotas (ištraukos)
 • Dantė, Dieviškoji Komedija. „Pragaras“ (ištraukos), „Skaistykla“ (ištraukos), „Rojus“ (ištraukos)
 • Just. Marcinkevičius, Mindaugas
 • B. Sruoga, Milžino paunksmė
 • J. Grušas, Meilė, džiazas ir velnias
 • Dž. Orvelas, Gyvulių ūkis
 • K. Ostrauskas, Jūratė ir Kastytis
 • R. Granauskas, Gyvenimas po klevu
 • A. Vaičiulaitis, Valentina
 • W. Goldingas, Musių valdovas
 • K. Binkis, 100 pavasarių (3 pasirinkti eilėraščiai)
 • C. S. Lewis, Tiesiog krikščionybė
 • B. Graham, Ramybė su Dievu

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

 • K. Binkis, Atžalynas
 • R. Gavelis, Jauno žmogaus memuarai
 • M. Bulgakovas, Meistras ir Margarita, Šuns širdis
 • Č. Aitmatovas, Ilga kaip šimtmečiai diena (ištrauka apie mankurtą)
 • L. S.  Černiauskaitė, Benedikto slenksčiai
 • U. Eco, Rožės vardas
 • J. Ešer (J. Asher), Trylika priežasčių kodėl
 • R. M. Remarkas (R. M. Remarque), Vakarų fronte nieko naujo 
 • J. Gorderis (J. Gaarder), Mergaitė su apelsinais
 • V. Juknaitė, Tariamas iš tamsos
 • Dž. Selindžeris (J. D. Salinger), Rugiuose prie bedugnės 
 • Ž. B. Moljeras, Tartiufas


LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 (III GIMNAZIJOS) KLASEI

PRIVALOMA LITERATŪRA

 • J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.)
 • M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)
 • M. Daukša. Postilė („Prakalba i malonuji skaitytoja“)
 • V. Šekspyras. Hamletas.  Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
 • M. Radvila Našlaitėlis. Ištrauka iš Kelionės į Jeruzalę (Trečias laiškas).
 • M. K. Sarbievijus. Lemties žaidimai
 • K. Donelaitis. Metai
 • A. Mickevicius. Eilėraščiai: Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės. Vėlinės (II, IV dalys),

poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

 • A. Baranauskas. Anykščių šilelis
 • V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora
 • Maironis. Pavasario balsai (rinktinė)
 • J. Aistis. Eilėraščiai (rinktinė)
 • H. Radauskas. Fontanas (rinktinė)
 • Biblija
 • A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje. Tarp šieno pradalgių. Šiaurietė. Tavo veido šviesa. Valentina (programinis)
 • I. Šeinius. Vasaros vaišės (programinis)
 • J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai – Ubagas, Vagis, Piestupys, Motina, Laimės žiburys, Lazda, Žvaigždė
 • V. Krėvė. Skirgaila (drama)
 • J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės
 • Šatrijos Ragana. Sename dvare
 • V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų (rinktinė). Altorių šešėly
 • J. Savickis. Vagis, Kova, Ad astra, Fleita
 • F. Kafka. Metamorfozė
 • C. S. Lewis. Keturios meilės

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

 • A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas
 • L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams
 • D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas
 • M. Pacas. Testamentas
 • S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
 • B. Sruoga. Milžino paunksmė
 • J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga
 • F. Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė
 • Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas
 • P. Kalderonas. Gyvenimas – tai sapnas.

LITERATŪROS SĄRAŠAS 12 (IV GIMNAZIJOS) KLASEI

PRIVALOMA LITERATŪRA

 • A. Škėma. Balta drobulė
 • A. Kamiu. Svetimas. Maras
 • S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio (rinktinės)
 • V. Mačernis. Sonetai. Vizijos
 • B. Krivickas. Naktį, Laukinių rožių šlamesys, Rudens melodija, Tavo vardui (eilėraščiai)
 • B. Sruoga. Dievų miškas
 • M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo
 • R. Granauskas. Gyvenimas po klevu. Jaučio aukojimas. Su peteliške ant lūpų (programinis)
 • J. Aputis.  Nesmagu, kad liekat vienas, Išlaukimo momentas, Be pavadinimo, Horizonte bėga šernai, Tik-tik-tik
 • B. Vilimaitė. Papartynų saulė (5-7 pasirinktos novelės)
 • Just. Marcinkevicius. Mažvydas. Poezija (rinktinė)
 • Č. Milošas. Mano tėvynėje, Campo di Fiori, Niekad tavęs, mieste, Sodyba, Valanda, Žuvis (eilėraščiai), Isos slėnis
 • M. Martinaitis. Kukučio baladės
 • S. Geda. Poezija (rinktinė)
 • J. Vaičiūnaitė. Kristalas (rinktinė)
 • N. Miliauskaitė. Pasirinkti eilėraščiai (lyginama kartu su J. Vaičiūnaitės poezija)
 • J. Strielkūnas. Vėjas rugiuose (rinktinė) (lyginama kartu su J. Vaičiūnaitės poezija)
 • J. Kunčinas. Tūla
 • G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos
 • R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
 • A. Marčėnas. Angelas (rinktinė)
 • H. Radauskas. Strėlė danguje (rinktinė)
 • M. Ivaškevičius. Madagaskaras
 • P. Yancey. Jėzus, kokio niekada nepažinojau
 • E. Shusaku. Tyla

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

 • J. Degutytė. Šiaurės vasaros
 • S. Šaltenis. Duokiškis. Amžinai žaliuojantis klevas
 • A. Vaičiulaitis. Pelkių takas. Tavo veido šviesa
 • S. Parulskis. Eseistika
 • K. Sabaliauskaitė. Silva rerum
 • K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė
 • R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)
 • I. Meras. Lygiosios trunka akimirką
 • P. Levis. Jei tai žmogus
 • E. Hemingvėjus. Senis ir jūra
 • H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas
 • K. Saja. Mamutų medžioklė