Kvietė poezijos, dainos ir judesio popietė

Pavasarį sutikome nuostabiu renginiu - Kovo 2 d. gimnazinių klasių moksleiviai ir mokytojai turėjo galimybę dalyvauti poezijos, dainos ir judesio popietėje "Gyvenimo eskizai". Tai tarsi žvilgsnis į žmogaus gyvenimą iš šalies, tokį paprastą ir kartu nepakartojamą.
Mimo A. Mažono judesys, A. Raudonio atliekamos giesmės ir režisierės D. Kanclerytės poezijos kvėpsnis bei širdies liudijimas palietė kiekvieną. Gera buvo matyti gimnazijos moksleivius natūraliai prisijungusius ir papildžiusius šią programą. Už tai dėkojame režisierei D. Kanclerytei. Tuo būdu šie Dievo žmonės liudijo Jo begalinį Gerumą ir Meilę. Tą popietę Viešpats beldėsi į kiekvieno širdies duris. Ar mes jas atidarysime priklauso tik nuo mūsų.
Būkite palaiminti.