Mokėmės Botanikos sode


Spalio 15 dieną 3 klasės mokiniai turėjome labai įdomią pamoką apie augalų sėklas. Pamoka vyko Klaipėdos universiteto Botanikos sode. Kai kas mums jau buvo žinoma, todėl labai smagiai jautėmės, kai galėjome atsakyti į edukatorės klausimus. Kai ką išgirdome ir pamatėme pirmą kartą: lavono pirštai, vijoklis smaugikas, sėklos, kurios sprogsta nuo karščio, sėklos, kurios čiuožia… Juk tikrai įdomu.
Antroji kelionės dalis – laikas gamtoje, kur mokiniai taip pat turėjo galimybę mokytis. Oras puikus, užduotis įdomi, telefonais naudotis galima, porininkas patikimas, o darbo sąlygos geros.
Šios išvykos metu mokiniai padarė daug gerų dalykų: pabuvo gryname ore, pabėgiojo, geriau pažino komandos draugą, Išlaikė pasitikėjimo egzaminą, mokėsi susitarti ir tų susitarimų laikytis, pabuvo menininko kailyje, taikė žinias, mokėsi stebėti gamtą ir grožėtis Dievo kūrinija.