Kūrybos skaitymai

Jaukią 2017 m. gruodžio 7-osios popietę mokiniai rinkosi į jau tradiciniu tampantį literatūrinį renginį „Savos (ir ne tik... ) kūrybos skaitymai...“.
Renginyje skambėjo gitaros melodijos. Šventojo Rašto eilutes skaitė gimnazijos direktorė, taip pat girdėjome įvairius tekstus – tiek jau gerai žinomus, nugludintus, tiek naujus – negirdėtus, nes tai pačių gimnazijos mokinių kurti eilėraščiai bei prozos kūriniai.
Norisi pasidžiaugti, kad vis daugiau girdime autorinių kūrinių, kurie stebina, žavi, todėl linkime jauniesiems kūrėjams idėjų įgyvendinimo bei drąsos dalinantis savo mintimis su kitais.