Šlovinome ir dėkojome Viešpačiui

Gruodžio 15 d. gimnazijos bendruomenė džiaugsmingai šurmuliuodama susirinko į šventinį renginį "Viešpats mano ganytojas- aš nestokosiu". Psalmė 23,1 Šventė prasidėjo priešmokyklinės ir pradinių klasių mokinių Šviesų šokiu, režisuotu šokių mokytojos Augustinos Tijūnėlytės. Tai tarsi Viešpaties atėjimas į šią žemę, kurioje kiekvienas stokojo Jo šviesos, laisvės ir meilės, po to sekė mažųjų avinėlių ir piemenų šokis, skambėjo "Avelės dainelė".
Susimąstyti kvietė gimnazijos kapeliono Andriaus Valaičio žodis apie Viešpaties Jėzaus Kristaus kraujo auką, kuri atvėrė kelią į Gyvenimą ir laisvę. Pradžiugino teatrinės mažųjų grupės pasirodymas (vadovė režisierė ir mokytoja Dalia Kanclerytė). Kalėdines giesmes giedojo pradinių ir 5- 6 klasių mergaičių ansambliai (vadovė muzikos mokytoja Lilijana Butkevičienė) bei mokytojo Romualdo Rževuskio vadovaujama gimnazinių klasių šlovinimo grupė. Gimnazijos direktorė Džiuljeta Gečienė linkėjo prasmingų ir džiaugsmingų metų Viešpatyje.
Šlovinome ir dėkojome Viešpačiui, už praėjusius metus, Jo gerumą, gailestingumą ir sustiprinimą kiekvienoje gyvenimo situacijoje.
Dėkojame dailės mokytojai Jurgitai Parnarauskienei ir jos pagalbininkų komandai, taip nuostabiai papuošusiai gimnaziją ir salę, kurioje vyko šventė. Dėkojame Baptistų evangelikų bendruomenei už salę, kurioje galime rinktis visi drauge ir atiduoti garbę mūsų Viešpačiui. Dėkojame tėveliams, nuoširdžiai ir ištikimai prisidedantiems prie gimnazijos švenčių.
Būkite palaiminti. Viešpaties gerumas ir gailestingumas telydi Jus.