Su šv.Kalėdomis!

Malonė ir ramybė jums, brangūs ir mylimi Dievo žmonės!
Būkite paguosti ir padrąsinti Dievo Sūnaus gimimu šioje žemėje!
Tebūnie palaimintos ir atgaivintos jūsų širdys dėl Jėzaus atlikto darbo ant kryžiaus!

Direktorė Džiuljeta Gečienė