Kvietė „Mergaitė su degtukais“

Sausio 17 d. 18:00 val. Kultūros fabrike teatro salė vos talpino norinčius prisidėti prie „Vaivorykštės tako“ gimnazijos labdaringo renginio – muzikinio spektaklio „Mergaitė su degtukais“.
Mums pavyko su rusų kalbos mokytoja Natalija Lytovchenko, kuri režisavo spektaklį, ir daugybės mokytojų pagalba, ne tik atspindėti miesčioniškumo bruožus, puikybę, godumą, pavydą, bet ir perteikti Dievo Meilę, Jo gailestingumą ir Jo Viltį!
Svarbiausias renginio tikslas buvo pasiektas – penkiolikmečiui Germanui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, reikalingam treniruokliui buvo surinkti 2077 eurai.
Visi likome pakylėti ir degantys troškimu svajoti, kurti ir džiaugsmu dalintis su kitais.
Beje, šis didžiulis bendras triūsas naujai atskleidė kūrybinį daugelio potencialą ir praplėtė mūsų širdis.

Dėkojame už visų nuoširdų prisidėjimą rengiant šį labdaringą spektaklį „Mergaitė su degtukais“. Buvo nuostabu matyti tokį gausų būrį žiūrovų ir tokius susitelkusius vaikus ir mokytojus!
Nuoširdi padėka ir iš Germano tėvelių.
Ir telaimina mus visus Viešpats!
Gimnazijos direktorė
Džiuljeta Gečienė