Paskutinis skambutis

"Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu.
Aš prašau: tik nesumindžiokit širdies."
Šiais J. Marcinkevičiaus žodžiais 5-os laidos abiturientai pradėjo "Paskutinio skambučio" šventę ir atsisveikindami su gimnazija.
Jie dėkojo mokytojams, auklėtojui, administracijai, tėveliams, visiems prisidėjusiems prie šio nuostabaus virsmo.
Šiandien juos matome tokius nuostabius, užaugusius, pilnus jaunatviško polėkio, kūrybiškumo, svajonių.
Jautriai nuskambėjo režisierės Dalios Kanclerytės perskaityti žodžiai, skirti dukrai ir sūnui, kupini meilės ir rūpesčio.
Krikščioniškos vertybės skiepytos šioje gimnazijoje guls brangiu pamatu šių jaunuolių gyvenime ir atėjus laikui duos gerų vaisių, liudijo abiturientų tėveliai.
Malda ir žodžiu gimnazijos kapelionas linkėjo sėkmės ir drąsos.
Jaunuoli, džiaukis savo jaunyste! Tegul tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis traukia ir kur akys mato, bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti prieš Dievą.
Eklieziasto 11, 9
Būkite palaiminti.