Pradėjome naujuosius mokslo metus

Rugsėjo 3-iąją, nešini gėlėmis ir puikia nuotaika susirinkome gimnazijos kieme. Šventės pradžioje sugiedojome mokyklos himną. Staiga išvydome gimnazijos angelą, kuris pranešė, jog laikas sustojęs ir mokslo metai neprasidės. Mažieji pirmokėliai visiškai nenorėjo su tuo sutikti ir nusprendė kartu su angelu sugrąžinti laiką.
Po direktorės šventinio pasveikinimo ir vienuoliktokų giesmės pradėjo veikti pirmasis laikrodis.
Gimnazijos kapeliono malda, artimųjų palaiminimas ir apkabinimas pabudino antrąjį laikrodį, o po pirmokų priesaikos įsijungė trečiasis. Visi mokiniai,skambant pirmajam skambučiui, skuba į pirmąją pamoką.
Būkite palaiminti visi: maži ir dideli, sėkmingų ir džiaugsmingų mokslo metų.