Esame Kūrėjo vaikai

2020 m. liepos 1 – 8 dienomis jaunieji dailininkai dalyvavo mūsų mokyklos organizuojamoje meno stovykloje „Esame Kūrėjo vaikai“, kuri didžia dalimi buvo finansuota Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Oras nelepino stovyklautojų, tad nuo lietaus ir niūrios nuotaikos gynėmės piešdami saulutes. Buvome tikrai užsiėmę – lipdėme puodynes, tapėme savo pėdas, įmerktas jūroje. Taip pat stovykloje turėjome edukacinį laikotarpį: kasdien eidavome į muziejus, galerijas, kur vaikai buvo mokomi įvairiausių meno paslapčių.
Vieną dieną važiavome į Mažosios Lietuvos muziejų, kuriame stovyklautojams buvo atskleistos visos gintaro paslaptys. Kitą dieną traukėme į Prano Domšaičio galeriją, kur daug sužinojome apie portretus, jų tipus ir stilių. Mažieji „dailininkai“ ir patys bandė nusilipdyti portretus iš molio.
Dar kitą dieną grįžome į galeriją ir klausėmės įdomių pasakojimų apie Lietuvos įkūrimą.
Po ilgojo savaitgalio ir Mindaugo Karūnavimo šventės, grįžę į stovyklą, šokome į autobusą ir važiavome į Mažosios Lietuvos muziejų, kur buvo susipažinome su ekspozicija apie lietuvininkus. Ir galiausiai, trečiadienį – į Laikrodžių muziejų, kuriame patys gaminomės savo laikrodžius.
Dėkojame dailės mokytojai Jurgitai ir pradinių klasių mokytojai Ingai.
Taip pat esame labai dėkingi Klaipėdos miesto savivaldybei už suteiktą finansavimą visų stovykloje dalyvavusių vaikų šeimų vardu. Tai buvo turiningas, įdomus ir nemokamas vaikų užimtumas vasaros atostogų metu.