Ačiū rėmėjams

2020-ais metais AB „Klaipėdos nafta“ skyrė 2600 eurų dydžio paramą mūsų gimnazijai.
Už šias lėšas mokykla įsigijo kondicionierius mokomiesiems kabinetams. Likusią dalį kondicionierių planuojama įsigyti iš ES finansuojamo projekto „VŠĮ Vaivorykštės tako gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“.
Esame dėkingi AB „Klaipėdos nafta“ administracijai ir kolektyvui už įnašą į Vaivorykštės tako gimnazijos mokinių, mokytojų ir darbuotojų mokymosi ir darbo sąlygų gerinimą!