Kai susitiko istorija ir literatūra…

2021 m. gegužės 11 d. III g. klasės mokiniai buvo pakviesti į netradicinę integruotą istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoką tema „Istorinės asmenybės ir literatūrinio veikėjo susitikimas“.
Kadangi pamoka vyko atviroje erdvėje, t. y. prie jūros, mokiniams reikėjo užduotis atlikti netradiciškai – atpažinti istorines asmenybes ir literatūrinius veikėjus, susieti literatūrinį veikėją su istorine asmenybe ir į situacijas pažvelgti kitu kampu, kurti trumpus eilėraštukus, kurie apibendrino pamokos veiklas.
Pamoką organizavo istorijos mokytojas E. Sereičikas ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja D. Rutkauskaitė.