Tapome modernesniais


2018-2021 metais buvo įgyvendinamas projektas „VŠĮ Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“, kuris dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Šio projekto tikslas – modernizavus ir atnaujinus mokymo(si) erdves, didinti mokyklos veiklų efektyvumą.

Šiuo projektu buvo pasiekta:
Modernizuotos mokykloje esančios mokymosi aplinkos ir sudarytos galimybės kuo didesnei mokinių daliai naudotis inovatyviais mokymosi įrankiais ir įranga. Taip tapome patrauklia socialinę atskirtį mažinančia aplinka.

Įgyvendintos priemonės:
nupirkta įranga (interaktyvios lentos, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, modernios mokymo priemonės);
atnaujinti baldai;
atliktas remontas (atnaujinta grindų danga, įrengta vėdinimo sistema).

Rezultatai:
pagerėjo mokymosi kokybė;
išaugo besimokančiųjų motyvacija;
palengvėjo mokytojų darbas;
sukurtos patrauklios savarankiškam mokymuisi ir komunikacijai skirtos edukacinės erdvės.

Nuotolinio mokymo (karantino) laikotarpiu buvome apsirūpinę mokymo priemonėmis mokytojams ir šeimoms, kurie turėjo tam poreikį.
Džiaugiamės ir esame dėkingi Finansų ir Švietimo ir mokslo ministerijoms už galimybę dalyvauti ES finansuojamose projektuose.