Dalyvavome piešinių konkurse

2021 metų pavasarį Mėta Pranckutė ir Salvija Tautkevičiūtė (mokytoja A. Lyliškienė) dalyvavo
respublikiniame moksleivių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.
Konkursas skirtas Lietuvos gyventojų genocidui atminti.
Salvijos Tautkevičiūtės piešinys laimėjo III-jąją vietą. Sveikiname Salviją!
Piešinys bus saugomas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
Džiaugiamės, kad mažyčiu žingsniu galėjome kalbėti apie žydų tautos genocidą ir taip prisidėti prie Lietuvos istorijos įamžinimo.