Su mokytojų diena!

Mylimi, brangūs, kilnūs mūsų mokytojai,
mūsų visų pašaukimas – labai kilnus. Ugdyti jaunąją kartą, daryti įtaką jų asmenybių formavimuisi, pasaulėžiūros pasirinkimui, vertybiniam gyvenimo pagrindui.
Kiekvienas mūsų – prisimenam savo mokytojus, vienus ryškiau, kitus mažiau.
Mes mokėmės iš jų, kartais pasirinkdavome sekti jų pavyzdžiu. Asmeniškai aš, nukopijavau man patikusį vienos mokytojos parašą. Pritaikiusi jį savo inicialams, rašausi juo jau ne vienerius metus. Ir dabar po tiek metų prisimenu savo matematikos mokytoją, jos parašą.
Šiandien noriu drauge su jumis pasidžiaugti mums duota Dievo privilegija – mylėti, ugdyti, formuoti, atskleisti, suteikti, kviesti savo pavyzdžiu. Savo pavyzdžiu – stropiai dirbti, nepasiduoti iškilus sunkumams. Jūsų asmeninis pavyzdys – būti mylinčiu, bet reikliu, būti švelniu ir tuo pačiu griežtu daug ką sako apie Dievo charakterį. Jūs tai nuostabiai darote, kiekvienas savitai, kiekvienas – originaliai, kiekvienas pagal jums duotą Malonės saiką.
Nuoširdžiai sveikinu su kilnia Mokytojo profesine švente ir linkiu:
džiaugtis gyvenimu, džiaugtis kiekviena dovanota diena, džiaugtis kiekvienu pasiekimu, kiekvienu mažu žengtu mokinio žingsniu ir, svarbiausia, tikėti:
jūs turite privilegiją parodyti mokiniui kelią į platų Tiesos pažinimą.
Kaip parašyta:
Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. ( Patarlių 22,6 )
Su pagarba kiekvienam mokytojui,
Vaivorykštės tako gimnazijos direktorė
Džiuljeta Gečienė