Dalyvavome „Atradimų kelionėje“

2023 m. kovo 8-10 d. I g. klasės mokiniai dalyvavo socialinėje programoje „Atradimų kelionė“,
kuri buvo vykdoma Naujosios Akmenės vaikų dienos centre „Vaiko kelias“.
Programos idėja: esame sukurti geriems darbams! Pagrindinis „Atradimų kelionės“ tikslas –
bendruomeniškumo skatinimas, socialinio sąmoningumo padedant kitiems formavimas ir mokinių
pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas.
Programos metu buvo organizuojama komandinė veikla, asmenybinis mokymas, patarnavimas
vienas kitam bei mezgami draugystės ryšiai.
Programos vadovai: A. Kemešienė, R. Milerienė, A. Zamkauskas.