Mokymo(si) erdvių modernizavimas

2018-2020 m. įgyvendinamas projektas „VŠĮ Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

„VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo (si) erdvių modernizavimas“ projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą.

Uždaviniai:

  1. Modernizuoti mokykloje esančias mokymosi aplinkas ir sudaryti galimybes kuo didesnei mokinių daliai naudotis inovatyviais mokymosi įrankiais ir įranga.
  2. Tapti patrauklia socialinę atskirtį mažinančia aplinka.

Įgyvendinus projektą bus:

  • nupirkta įranga (interaktyvios lentos, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, modernios mokymo priemonės);
  • atnaujinti baldai;
  • atliktas remontas (atnaujinta grindų danga, įrengta vėdinimo sistema).

Rezultatai:

  • pagerės mokymosi kokybė;
  • išaugs besimokančiųjų motyvacija;
  • palengvės mokytojų darbas;
  • bus sukurtos patrauklios savarankiškam mokymuisi ir komunikacijai skirtos edukacinės erdvės.