100 žodžių Lietuvai

Ak, tu mano Lietuva! Kas tu esi? Kodėl daugelis tavo vaikų pamiršta mylėti tave?
Manau, jie pamiršo, kad tu ne įstatymai, ne atlyginimai, ne nutarimai. Tu, Lietuva, esi Tėvynė. Tu – kultūra, žmonės, gamta, istorija; tu – vaikystės vėjas, jūra, net prisiminimai.
Nejau be reikalo tiek amžių žmonės dėl tavęs galvas padėjo? Jie tikėjo tavimi, tavo ateitimi. Jie tikėjo tavo laisve, Lietuva. Ar daugelis dabar eitų ginti tavęs? Ne… kokia skaudi ši tiesa, bet nenusimink, Lietuvėle! Visada, tikrai visada bus tų, kurie tavim tiki; tų, kurie tave gerbia, tų, kurie myli tave.
O tu, lietuvi, uždek savo širdyje viltį dėl geresnio rytojaus!

Birutė Ruškytė, II Gimnazijos klasė
mokytoja Deimantė Rutkauskaitė