Vizija ir misija

Mokyklos vizija

Kiekvienam mokiniui pagal jo galimybes suteikti gerą akademinį išsilavinimą, paremtą krikščioniškomis vertybėmis.

Mokyklos misija

Formuoti kritinį mokinių mąstymą, tvirtą charakterį ir gebėjimus teisingai pasirinkti.