Vizija ir misija, vertybės

Mokyklos vizija:
Formuoti kritinį mokinių mąstymą, tvirtą charakterį ir gebėjimus teisingai pasirinkti.
Mokyklos misija:
Kiekvienam mokiniui pagal jo galimybes suteikti gerą akademinį išsilavinimą, paremtą krikščioniškomis vertybėmis.

Mokyklos vertybės:
Meilė, tikėjimas, viltis, teisingumas, pagarba kiekvienam, nesilyginimas ir nesivaržymas. Šventasis Raštas – neginčijamas autoritetas.