Priėmimo tvarka; mokymosi kaina

Mokinių priėmimui netaikoma konkurso tvarka.
Į mokyklą priimami visi pageidaujantys joje mokytis mokiniai.
Mokyklos privalumai: šilta, jauki mokyklos aplinka, mylintys mokytojai, nedideli klasių kolektyvai statydina ir ugdo labiausiai socialiai pažeidžiamus vaikus (globojamus vaikus, našlaičius, vaikus iš nepilnų šeimų).
Tėvai supažindinami su mokyklos misija, mokinių elgesio taisyklėmis ir sutarties sudarymo sąlygomis.
Mokiniai priimami į mokyklą pateikę prašymą raštu, sudarę ir pasirašę dvišalę sutartį (tarp mokyklos vadovo ir vieno iš mokinio tėvų ar globėjų) bei pateikę medicininę pažymą, kad mokinys gali lankyti mokyklą.
Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikę Pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.
Mokinių priėmimas ir išvykimas įtvirtinami direktoriaus įsakymu, ugdytinio asmens byla ir dokumentai persiunčiami į tolimesnę mokymosi įstaigą per Švietimo skyrių.Mokymosi sutarties kaina gali būti derinama, jei:
– jūs esate daugiavaikė šeima;
– jūs esate nepilna šeima;
– jei vienas iš šeimos narių turi negalią;
– turite finansinių sunkumų (reikia pateikti papildomus dokumentus).

Jei norite mokytis mūsų mokykloje – kviečiame užsiregistruoti mokyklos raštinėje tel. (8 46) 340 415 dėl susitikimo su mokyklos direktore ir individualiai aptarti sutarties sąlygas.