Maitinimas

VšĮ ‘Vaivorykštės tako“ gimnazijai  maitinimo paslaugas teikia UAB Vaterlinija kavinė. Pietūs kasdien  atvežami termosuose. Su savaitės valgiaraščiu galima susipažinti mokyklos svetainėje.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Pietūs 0 – 4 kl. – 1,83 Eur.
Pietūs 5 – 8, I – IV gimnazijos kl. 1,95 Eur.
Sriuba – 0,45 Eur.

PIETŲ VALGYMO GRAFIKAS
12:00 – 12:10 VAL. – III ir IV GIMNAZIJOS KLASĖS
12:10 – 12:20 VAL. – I ir II GIMNAZIJOS KLASĖS
12:30 – 12:40 VAL. – 5 ir 7 KLASĖS
12:40 – 12:50 VAL. – 6 ir 8 KLASĖS
12:50 – 13:05 VAL. – PRIEŠMOKYKLINĖ ir 1 KLASĖS
13:05 – 13:20 VAL. – 2 ir 4 KLASĖS
13:20 – 13:35 VAL. – 3 KLASĖ

Meniu: