Maitinimas

VšĮ ‘Vaivorykštės tako“ gimnazijai  maitinimo paslaugas teikia UAB Vaterlinija kavinė. Pietūs kasdien  atvežami termosuose. Su savaitės valgiaraščiu galima susipažinti mokyklos svetainėje.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Pietūs su sriuba kainuoja – 2,15 eur;
Pietūs be sriubos – 1,80 eur;