Metai: 2018

Sveikiname visus sulaukusius Šv. Velykų. Tai labai prasminga ir jaudinanti šventė. Laikas, kada prisimename Viešpaties mirtį ant kryžiaus, už kiekvieną iš mūsų, ir Jo stebuklingą prisikėlimą. Gimnazijos bendruomenė susirinkusi į šventinį koncertą džiaugėsi mokinių šokiais ir dainomis. Pllojimais palaikėme mažuosius giesmininkus, klausėmės režisierės D. Kanclerytės bei jos paruoštų abiturienčių skaitomų Šv Rašto ištraukų ir gimnazistų atliekamų giesmių. Laikas švęsti Jo pergalę prieš mirtį ir kiekvieną dieną nepaliaujamai dėkoti už Gyvenimą. Būkite palaiminti.

Renginiai

Brangi Lietuva, čia aš užaugau, žengdamas pirmuosius žingsnius ant rudens įšalo prisotintos žemės, keliaudamas tavo spalvotų medžių ir vešlių krūmynų nusėtais takais. Visi šie praėjusieji metai buvo Tavo duodama dosni dovana, kuri manyje išugdė tautybės šaknis ir suteikė gimtinės paveldą. Gyvendamas čia, tavo glėbyje, saugiai ir kupinas laisvės gavau galimybę dar labiau branginti ir vertinti tavo gerus darbus ir pasiekimus. Tačiau, brangi Lietuva, kodėl kartais tu leidi save niekinti ir žeminti kitiems? Parodyk ir primink tiems, kurie kalba už tavo…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Močiutė. Nenumaldomai skamba dainos žodžiai: „Močiutė miela, su džinsais ir tekina…“ Visada ji man atrodė jaunatviška ir energinga. Didžioji dalis vaikystės buvo praleista pas ją. Na, suprantate, pas senelius. O kaip aš gerai prisimenu vakarus. Pasakos vertus vakarus, kai su sese įsitaisydavom ant sofutės ir žiūrėdavom filmukus, kurių kalbos visai nesuprasdavom, kai šaltą žiemą srėbdavom karštą makaronų sriubą su pienu, ir dar prisiberdamos begalę cukraus, kad net širdis apsaldavo, kai prieš miega gerdavom šiltą pieną su medumi, o naktį močiutė…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Haiku ciklas „Vilko vaikai“ (remiantis A.Šlepiko romanu „Mano vardas – Marytė“), II gimnazijos klasės mokiniai. Vilkiukai kely – Per speigą – į nežinią… Motinos liūdi. (mokytoja) – Mama, išeinu… Parnešiu šaltų malkų Šildyti sielai… (Rimantas) Bėgsiu Lietuvon Ir tik dėl tavęs, mama, Sugrįšiu namo. (Simona) Vokiečiai jau čia Kariai juos aršiai gaudė! Kraujas liejasi… (Tomas) – Vokietukė tu? – Klausia vaiko vyriškis. – Aš tik alkana… (Marija) Vilkiukai kaukia – Prašo jie maisto žmonių Bado…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Kartą mažas berniukas priėjo prie manęs ir paklausė: – Kas yra gyvenimas ir koks jis? – Gyvenimas yra spalvotas, – atsakiau po ilgos pauzės, nes svarsčiau, kaip paaiškinti gyvenimo prasmę. – O kokios tos spalvos? – nekantravo sužinoti berniukas. – Tos spalvos labai įvairios: šviesios, linksmos, niūrios. Bet visos jos reikalingos. Jei nežinosim, ką reiškia tamsios spalvos, – nemokėsim įvertinti šviesiųjų. Pabandykim pažiūrėti į viską paprasčiau. Turi labai mėgstamą žaislą, bet jis tau nusibosta. Gauni naująjį, tačiau jis tau nepatinka.…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Ak, tu mano Lietuva! Kas tu esi? Kodėl daugelis tavo vaikų pamiršta mylėti tave? Manau, jie pamiršo, kad tu ne įstatymai, ne atlyginimai, ne nutarimai. Tu, Lietuva, esi Tėvynė. Tu – kultūra, žmonės, gamta, istorija; tu – vaikystės vėjas, jūra, net prisiminimai. Nejau be reikalo tiek amžių žmonės dėl tavęs galvas padėjo? Jie tikėjo tavimi, tavo ateitimi. Jie tikėjo tavo laisve, Lietuva. Ar daugelis dabar eitų ginti tavęs? Ne… kokia skaudi ši tiesa, bet nenusimink, Lietuvėle! Visada, tikrai visada bus…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Atrodo, taip neseniai buvom susibūrę ir kalbėjome skirtingomis pasaulio kalbomis, o šiandien, prabėgus dar vieneriems metams, vėl susirinkome į gimnazijos salę, kad paminėtume Kalbų dieną. Taigi, kovo 16 dieną mokykloje skambėjo anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir net ukrainiečių kalbos: vieni dainavo, perteikdami gerą nuotaiką ir pripildydami mus emocijų, kiti – deklamavo, skleisdami poezijos energiją ir žodžio skambumą skirtingomis kalbomis. Mokytoja Natalija suteikė galimybę visiems pasikartoti rusų kalbos abėcėlę ir prisiminti rusiškus žodžius, vokiečių kalbos mokytoja Kristina – visus įtikino,…

Renginiai

Jau tapo tradicija, jog kovo 14 dieną mūsų mokykloje, kaip ir visame pasaulyje, švenčiama PI diena. Pasiruošimas truko visą savaitę: mokiniai piešė stilizuotas PI raides, matematikos klasę papuošė PI reikšmėmis, ieškojo žymių žmonių minčių apie matematikos mokslą. Išsiaiškinome, jog šią dieną gimė ne tik fizikas Albertas Einšteinas, tačiau ir mūsų mokyklos mokinys – Nojus Parnarauskas, sveikinimai! Mokiniai varžėsi dviejose viktorinose pagal savo amžiaus grupes – kūrė matematinius eilėraštukus, trumpas istorijas, skaičiavo, bandė įspėti matematines mįsles, rungėsi loginėse užduotyse ir visai…

Renginiai

Kovo 2 dieną mūsų gimnazijoje vyko ŠIMTADIENIO šventė. Š gimnaziją skubėjo šventiškai pasipuošę mūsų abiturientai, kurie pirmiausia buvo pakviesti į klasės valandėlę, o vėliau kartu su juos mokančiais mokytojais išvyko į Klaipėdos simbolį „Meridianą“ pasmaguriauti desertų. Abiturientams – tai buvo tikrų tikriausia staigmena, kadangi jie visi į restoraną keliavo užrištomis akimis, o juos lydėjo po mokytoją, kurie ne tik reguliavo jų ėjimo kryptį, bet ir skaičiavo žingsnius, kad mokiniai galėtų eiti drąsiai ir užtikrintai.Staigmena sekė staigmeną grįžus į gimnaziją, dvyliktokų…

Renginiai

Spalio 30 d. visa mūsų II-oji gimnazijos klasė išvyko į Norvegiją, kurioje praleido visą savaitę. Prieš išskrisdami visi pasirašėme savo gyvenimo liudijimus, kurie mus lydėjo visą kelionę. Žinoma, išvykome su kilnia misija – padėti, tačiau atradome daug daugiau. Prisiminimai mane veda per kalnus ir nuostabius vaizdus, per įvairiausius žmones ir skaniausius valgius. Žinoma, teko nemažai padirbėti: grėbėme lapus, taisėme kelius, darėme dovanėles, lankėmės pas vištas ir krovėme furgoną, kuris vėliau keliavo į Ukrainą. Taip pat susipažinome su bendraamžiais iš Norvegijos…

Renginiai

Sausio 3-6 dienomis “Vaivorykštės tako” gimnazijos abiturientai vyko į misijų kelionę “Misijų nuotykiai”.Tai buvo keturios dienos bendravimo, atvirumo, gerų emocijų, o svarbiausia – patarnavimo kitiems ir augimo Dieve. Ši kelionė buvo nuostabi proga mokiniams pažinti vienas kitą ne tik mokyklos aplinkoje. Du svarbiausi “Misijų nuotykių” aspektai: pažinti Dievą ir padaryti Jį žinomu. Taigi visas laikas buvo suplanuotas taip, kad artėjimas prie Dievo taptų palaiminimu kitiems. Kasdieną vykę mokymai bei liudijimų laikas drąsino savanoriauti iš visos širdies. Vaikinai su mokytojais prisidėjo…

Renginiai

Štai kokią – šviesią, pilną ir spalvotą Lietuvą savo piešiniuose randa mažieji mokyklos dailininkai. Darbai dedikuoti Lietuvos šimtmečio gimtadieniui.

Renginiai

Panašu, kad mūsų moksleiviams ir jų tėveliams išradingumo tikrai netrūksta – klasės gausiai dalyvavo kepinių Lietuvai konkurse. Juk koks čia Lietuvos gimtadienis, be gimtadienio torto. Vaišių stalas kupinas pyragų, keksiukų, sausainių, meduolių ir kitokių gėrybių, ne paprastų – sumaniai dekoruotų Lietuvos trispalvės ar 100-mečio tema. Kas tik ragavo, gyrė – vaišės ne tik gražios, bet ir skanios. Valio kepėjams!

Renginiai

Vasario 15 d.“Vaivorykštės tako“gimnazija minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Nuo pat ankstaus ryto vyresniųjų klasių mokiniai ir pradinukų mamos, nešini nuostabiausiais kepiniais, skubėjo į mokyklos svetainę, kur vyko išradingiausio šventinio kepinio konkursas. Po to visi, nuo mažiausiųjų iki abiturientų, išsiskirstė po klases, piešti piešinių, kuriuose atsispindėjo meilė savo gimtajam kraštui, jo grožis ir istorija. Praslinkus valandėlei savo darbus iškabinę mokyklos salėje, prisipūtę trispalvius balionus pasiruošėme šokiui „Aš tikrai myliu Lietuvą“.Gimnazijos kieme skambanti muzika, plazdantys balionai ir džiaugsmingai šokantis jaunimas, patraukė…

Renginiai