Metai: 2019

„Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo,…“ (Tito 3, 4-5)

Skaitiniai sielai

Visi puikiai žinome, kad Vasario 16-oji yra Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, todėl vasario 15 d. popietę mūsų gimnazija minėjo 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Renginyje buvo tiek rimties, tiek šurmulio akimirkų, kadangi klausėmės III g. klasės mokinių atliekamos dainos „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, žiūrėjome dokumentinę apybraižą „Daktaras Jonas Basanavičius“, žaidėme greitąją viktoriną „Pažink Lietuvą“, kurioje buvo sunku išrinkti laimėtojus, nes dauguma klasių-komandų surinko po vienodą skaičių teisingų atsakymų. Galiausiai visi kartu giedojome Lietuvos himną. Taip pat renginio metu buvo apdovanoti dailiojo rašto…

Naujienos Uncategorized

IV gimnazijos klasė 4 dienas savanoriavo (reabilitacijos centre „Prieglobstis“) Kairiškėse, Telšių rajone.

I-IV g. klasės Savanorystė

Kai būna labai sunku ir atrodo, kad Dievas neveikia Nuslūgus emocijoms, suprantu, kad reikia šauktis Jėzaus.Išmokau, kad Jo vardas yra aukščiau visų kitų vardų.Išmokau, kad palaimintas, kas žino Gelbėtojo vardą, kaip parašyta:“ „Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta.“ Ps 91,14Išmokau, kad Jėzaus vardas veikia antgamtiškai. Ir būna, kad Jo vardo šaukiuosi tiesiog viduje.Supratau, kad tuojau pat niekas neįvyksta. Liūdnos situacijos netampa linksmomis, tragiški įvykiai nevirsta džiaugsmais, o apgaulės neatrodo tarsi palaiminimai.Todėl kiekvieną…

Skaitiniai sielai

Projekto koordinatorius: Vokiečių kalbos vyr, mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai/dalyviai: 6-8 klasių mokiniai besimokantys vokiečių kalbos Projekto tikslas: Pažinti tautą per gyvą kalbos ir kultūros patyrimą Projekto uždaviniai: Pažinti vokiečių tautos, kurios kalbos mokomasi, kultūrą. Patirti (gyvai girdėti, komunikuoti) vokiečių kalbą. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: 2018.11.05 – 2019.04.30 pasiruošimas kelionei į Liubeką (Vokietija) : Kelionės būdo/transporto pasirinkimas (6 kl.mokiniai). Kelionės programos – lankytinų vietų, renginių, susitikimų derinimas (7 kl.mokiniai). Kelionės sąmatos sudarymas. Kelionės programos vykdymas…

Mokinių projektai

Projekto koordinatoriai: Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė Lietuvių kalbos mokytoja Kristina Karečkienė Rusų kalbos mokytoja Nataliia Lytovchenko Anglų kalbos mokytojas Romualdas Rževuskis Projekto vykdytojai: 7 klasės mokiniai Projekto tikslas: Palyginti keturių kalbų – lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių – panašumus. Projekto uždaviniai: Surinkti kalbų, kurių mokomasi, sintaksiškai ir fonetiškai panašius žodžius. Atrasti kalbinių bendrumų, padedančių suprasti bei mokytis kalbų. Ugdytis mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Surinkti sintaksiškai bei fonetiškai panašius žodžius, esančius lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbose.…

Mokinių projektai

Projekto koordinatorius: Žmogaus saugos vyr. mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai: 5 ir 7 klasių mokiniai besimokantys žmogaus saugos Projekto tikslas: Pasiruošti įvairioms ekstremalioms situacijoms Projekto uždaviniai: Susipažinti su įvairiomis ekstremaliomis situacijomis. Modeliuoti veiksmus įvairių ekstremalių situacijų metu. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Projektinio darbo temų pasirinkimas (Išgyventi…{nurodyti vietą ar/ir situaciją}), informacijos rinkimas. (2018.10.01 – 11.30) Surinktos informacijos sisteminimas pagal tris kriterijus (2018.12.03 – 2019.03.15) : Pasiruošimas ekstremaliai situacijai – galimų pavojų/grėsmių numatymas. Prevencija – priemonės/ veiksmai…

Mokinių projektai

Dažnai vaiko pasaulyje yra viena problema – blogi santykiai su tėvais. Kodėl taip nutinka, kad tėvai elgiasi neteisingai su savo vaikais, nuolat jiems nurodinėja, kaip reikia gyventi? Turbūt visiems vaikams galioja tik tėvų taisyklės, kurių turi laikytis. Pavyzdžiui, norėtum pasėdėti prie televizoriaus, bet privalai eiti ruošti namų darbus, nes tėvai nuolat kartoja: jei prastai baigsi mokyklą, neįstosi į universitetą, jei neįstosi į universitetą, dirbsi darbą, už kurį menkas atlyginimas. Kas vakarą 21 valandą sapnams tikrai dar ne laikas,…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Vaikai tėvų negali pasirinkti. Dažnai tėvai būna nepasiruošę tapti tėvais, patys sužeisti savo praeities, su įvairiomis priklausomybėmis. Tokie tėvai neturi patirties, kaip būti gerais tėvais. Bet yra tėvas, kuriuo mes nenusivilsime: maloningas ir teisingas, pilnas gailestingumo, meilės ir kantrybės. Jis mūsų Dievas, mus sukūrė. Dangiškas tėvas kasdien su mumis: apkabina pabudus, lydi išeinant ir grįžtant, verkia kartu ir džiaugiasi, kai mums linksma. Vis sau užduodu klausimą: kaip man Jį girdėti? Kaip man Jį matyti? Tada bandau prisiminti, ką…

Mokinių ir mokytojų kūryba

Sausio 11 dieną septynios mokytojos lankėsi Akmenės reabilitacijos centre „Prieglobstis“. Susitikome su 15-ai reabilitacijos centrų vadovaujančiu Mindaugu Palioniu. Mus įkvėpė vadovo pasišventimas ir meilė žmonėms, Po to keramikos mokytoja Jurgita pravedė molio terapijos užsiėmimą, kurio metu mokytojos susipažino ir pabendravo su moterimis. Po to mokytojos Danutė ir Lilijana pakvietė drauge pagiedoti, direktorė Džiuljeta drąsino Dievo Žodžiu, kalbėdama apie žmogaus vertę. Reabilitacijos moterų vaikams mokytojos ( ir pirmokai) padovanojo visą dėžę rūbelių, žaislų, įvairių žaidimų. Prasminga popietė paliko neišdildomą įspūdį visoms…

Renginiai

Sausio 11 d. mūsų gimnazijoje buvo minima Laisvės gynėjų diena. Po trijų pamokų visi gimnazijos mokiniai buvo pakviesti į salę, kurioje išgirdo mokytojų prisiminimus apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Buvo prisiminta, kodėl ši diena mums yra svarbi. Savo patirtimi dalijosi Miglė Kuktaitė, Romualdas Rževuskis, Virginija Jonušienė, kuriems esame dėkinga, nes girdėti liudijimus yra be galo didelė patirtis. Ne veltui sakoma: „Atmintis gyva, nes liudija“. Renginį vedė 8 klasės mokinė Mija Pranckutė. Ačiū ir jai už drąsą bei pilietiškumą.

Renginiai

Šių metų sausio 16 dieną “Vaivorykštės tako” gimnazijoje buvo organizuojama sporto šventė “Spotuok su šeima”, kurioje dalyvavo pirmų, trečių kasių mokiniai jų tėveliai ir kiti šeimos nariai. Šventė organizuota pagal pradinių klasių bendruomenių stiprinimo projektą “Sveikatiada”, kurio tikslas skatinti vaikus jų tėvelius aktyviai sportuoti. Sporto salėje susirinko gausus būrys mokinių su tėveliais. Šventės dalyvių laukė muzikinis apšilimas ir įdomios, linksmos užduotys-estafetės: “Kamuoliukai, į vietas!”, “Kamuolys- siuntinys”, “Įveik tunelį”, “Trys šuoliukai”, “Kengūra”, “Kamuolio varymas”. Šventės pabaigoje visų laukė balionų lietus. Užbaigėme šventę balionų šokiu.Laikas…

Renginiai

Besiartinant Kalėdų atostogoms vyresnių klasių mokiniai vienas kitą pasitiko šventiškai nusiteikę, nes visi buvo pakviesti į „Kalėdinį rytmetį“. Jų laukė vaišėmis padengti stalai bei karštas šokoladas. Renginys prasidėjo viktorina, kurioje rungėsi klasių komandos, o vėliau jaukumo įnešė šlovinimo grupė, kuriai vadovauja anglų kalbos mokytojas Romualdas Rževuskis, atlikusi kelis šventinius kūrinius.Vėliau visi kartu žiūrėjome konkurso „Kalėdinis video“, kurį organizavo Mokinių taryba, filmukus. Visi filmukai buvo verti garsiausių aplodismentų. Kai renginys gimnazijos salėje baigėsi, mokiniai išsiskirstė į savo klases, kur keitėsi dovanėlėmis, smaguriavo…

Renginiai

Gruodžio 20-ą dieną mūsų gimnazijoje vyko literatūrinis renginys „Šventojo Rašto skaitymai“, kurį organizavo lituanistės K. Karečkienė ir D. Rutkauskaitė.Susibūrę į ratą skaitėme išminties kupinas eilutes iš Biblijos. Taip pat visi dalyviai dalijosi savo mintimis, rinko labiausiai įstrigusius žodžius, kuriuos girdėjo skaitymų metu.Renginio pabaigoje jų laukė dar viena užduotis – sukurti apibendrinamąją iliustraciją, kurios formą galėjo rinktis patys, pavyzdžiui, nupiešti, aprašyti, sudėti į eilėraščio posmus, palinkėjimą ar ką kitą. Svarbiausia, kad būtų panaudoti jų rinkti žodžiai.Visam renginiui jaukumo teikė dalyvių rimtis,…

Renginiai

Praėjusiais mokslo metais II-oji gimnazijos klasė startavo su Tarptautiniu Jaunimo Misijos projektu Norvegijoje. Net savaitę visi klasės draugai svečiavosi Grimerud miestelyje Jaunimo Misijos bazėje, kur įvairūs žaidimai, gyvenimo ir tikėjimo tiesų mokymasis bei bendrystė subūrė visus į komandą. Nemažai laiko buvo skirta savanoriškiems darbams: humanitarinės pagalbos rūšiavimui, krovimui į furgonus, aplinkos tvarkymui ir kitiems. Teko apsilankyti panašioje į mūsų krikščioniškoje mokykloje, susipažinti su Norvegijos sostine Oslu. Visi į namus ir mokyklą grįžo gerokai subrendę ir dvasiškai ūgtelėję.

I-IV g. klasės Savanorystė Tarptautiniai projektai

Kaip ir kasmet su Samariečio krepšio dovanėlėmis (įpakuotomis gražiai papuoštose batų dėžutėse ir gautose iš užsienio) svečiavomės kitoje mokykloje.Šiais metais pabuvojome Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje. Vaivorykštės tako gimnazijos šeštokai parodė trumpą miuziklą (rusų kalba), kurį paruošė rusų kalbos mokytoja Natalja Lytovchenko. Pasidžiaugėmė Plikių mokyklos spektakliu ir su Dievo meilės žinia padalinome Samariečio krepšio dovanas. Nuoširdaus džiaugsmo užteko visiems!

Tarptautiniai projektai

8 – I gimnazijos klasių mokiniai susirašinėja su Kalvino koledžo (Olandija) mokiniais, su kuriais planuojama mainų programa 2019 m.

Tarptautiniai projektai