Kristina Kerpė

2005.06.31 baigiau Klaipėdos kolegijos Pedagogikos fakultete pradinių klasių pedagogiką su vokiečių kalbos specializacija.
VšĮ „Vaivorykštės tako” pagrindinėje mokykloje (dabar gimnazijoje) dirbu nuo 2004 metų.
2011.03.31 įgijau Vokiečių kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
2008 m. baigiau žmogaus saugos ugdymo mokykloje kursus, man suteikta žmogaus saugos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Kodėl dirbu mokytoja? Nes Dievas mane pašaukė tam darbui.