Formalus ugdymas

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos patvirtintas bendrojo ugdymo programas.

Vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos vadovų nubrėžta Geros mokyklos koncepcija: gera mokykla – pamatinėmis krikščioniškomis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.