Vizija ir misija, vertybės

Mokyklos vizija:
Kiekvienam mokiniui, pagal jo galimybes, suteikti gerą akademinį išsilavinimą, paremtą krikščioniškomis vertybėmis.
Mokyklos misija:
Doras, atsakingas, gebantis kritiškai mąstyti ir kūrybiškas absolventas.
Mokyklos vertybės:
Meilė, asmens ir tikėjimo laisvė, teisingumas, pagarba kiekvienam, nesilyginimas ir nesivaržymas, svetingumas. Vertybių pagrindas – Biblija.