Gimnazijos istorija

 • 2022-2023 m.m. gimnazijoje – 198 mokiniai; nuo priešmokyklinės iki 12-os klasių.
 • 2022 m. kovo – balandžio mėn. prisijungė 13 mokinių iš Ukrainos (pabėgę iš karo zonų) nuo 5-os iki 12-os klasių. 3 iš jų tapo ir mūsų gimnazijos abiturientais.
 •  2018-2019 m. m. mūsų mokykloje mokosi 171 mokinys, dirba 36 pedagogai, sukomplektuota 12 klasių, veikia parengiamoji priešmokyklinukų grupė.
 • Mokyklos pradžia – 1997 m., keturių fizinių asmenų įsteigta VšĮ „Vaivorykštės tako“ pradinė mokykla; darželio patalpose adresu Baltijos pr. 63 veikė 4 pradinės klasės.
 • 2004 metais pradinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą.
 • 2005-2006 mokslo metais nuo parengiamosios iki 6 klasės mokykloje mokėsi 57 mokiniai.
 • 2006-2007 mokslo metais – 75 mokiniai. Tais mokslo metais suformuotos priešmokyklinio ugdymo ir 1–7 klasės.
 • 2007-2008 mokslo metais mokykloje veikė pradinio mokymo ir pagrindinio mokymo 1-oji pakopa, t.y. 1–8 klasės.
 • 2010-2011 metais suformuota vidurinio mokymo 1-oji pakopa.
 • 2012 m. buvo įsteigtas VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos Vilniaus filialas
 • 2012-2013 mokslo metais steigėjų sprendimu mokykla įgijo vidurinės mokyklos statusą, mokykloje mokėsi 105 mokiniai.
 • 2015 m. mokyklos vidurinio ugdymo programa buvo akredituota ir įgijo gimnazijos statusą.