Kūrėme keistas istorijas

Šių mokslo metų spalio – vasario mėnesiais VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos ir Neringos gimnazijos 6-8 kl. mokiniai dalyvavo istorijų kūrimo ir vertimo projekte „Ungewönliche Geschichten“ (,,Keistos istorijos“). Remdamiesi paveikslėlių kauliukais išridentais žodžiais, mokiniai sukūrė istorijas. Vėliau jas išvertė į vokiečių arba prancūzų kalbas (prancūzų – antroji užsienio kalba). Galiausiai darbus iliustravo.
Abiejose mokyklose buvo surengtos mokinių darbų parodos. Po Naujųjų metų parodomis buvo apsikeista ir vyko geriausiųjų darbų rinkimai – Neringos gimnazijos mokiniai bei mokytojai balsavo už VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokinių darbus, o pastarieji už Neringos gimnazijos mokinių darbus.

Nominantais buvo išrinkti šie mokiniai:
Nominaciją „Publikos pastebėtas“ pelnė Megė Samoškaitė ir jos kūrinys „Draugo išgelbėjimas“ (Neringos gimnazija, 8 kl.) bei Ema Paulauskaitė ir jos kūrinys „Pavogta karūna“ (VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija, 8 kl.).
Nominaciją „Mokytojų simpatija“ pelnė Tijos Kairytės darbas „Aš – auksinė žuvelė“ (Neringos gimnazija, 8 kl.) ir Mirandos Karosas darbas „Princesė ir burtininko dukra“ (VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija, 8 kl.).
Nominaciją „Bendraamžių geriausias“ pelnė Justino Bukausko rašinys „Keista naktis“ (Neringos gimnazija, 6 kl.) ir Noros Bajoraitės rašinys „Vytautas ant dviračio“ (VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija, 6 kl.).
Esu labai dėkinga mokiniams ir mokytojams, uoliai dirbusiems viso projekto metu. Nuoširdžiai dėkoju mokyklų administracijų darbuotojams visokeriopa pagalba prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.
Projekte dalyvavę abiejų mokyklų mokytojai:
Eglė Kerul, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija;
Jurgita Parnarauskienė, dailės ir technologijų mokytoja, VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija;
Rima Petraitienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Neringos gimnazija;
Vilius Didžpetris, dailės ir technologijų vyr. mokytojas, Neringos gimnazija;
Jolita Kundrotaitė, dailės mokytoja metodininkė, Neringos gimnazija;
Inga Vainutienė, prancūzų kalbos mokytoja, Neringos gimnazija.

Projekto vadovė vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kerpė,
VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija ir Neringos gimnazija.