Gimnazijos vadovė

Direktorė Džiuljeta Gečienė
Direktorė Džiuljeta Gečienė

Esu viena iš mokyklos steigėjų. Kokius mes, mokyklos steigėjai, turėjome tikslus ir lūkesčius, kurdami naują mokyklą? Mokyklos idėja gimė norint sukurti alternatyvią mokymosi sistemą esamai valstybinei mokyklai. Ieškojome naujų idėjų, būdų kaip sukurti vaikams tokią mokymo ir mokymosi aplinką, kur jie galėtų jaustis saugūs. Sukurti tokią aplinką, kurioje būtų atsakyti svarbiausi žmogaus poreikiai: būti mylimu ir priimtu. Šią sąlygą galime išpildyti tik pažindami vienintelę nenuginčijamą Tiesą – Dievo Meilę. Todėl mokyklos steigėjai pasirinko krikščioniško ugdymo kryptį, nes „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Šv. Raštas).

Šiandien ir toliau, atsakydami į tėvelių lūkesčius, plėtojame mokyklos idėją. Mokomės vieni iš kitų ir augame. Augame dvasiškai, mylėdami ir priimdami vieni kitus. Augame kaip bendruomenė, skaičiumi ir pasiekimais. Augame patirtyje, pažindami gera ir bloga, semdamiesi gyvybės iš Gyvenimo šaltinio – Kristaus. Kas mane labiausiai džiugina mokykloje? Degančios vaikų akys, troškimas pažinti Kūrėją, noras suprasti savo tikslą ir vertę. Pokalbiai, pamąstymai, pasidalinimai įkvepia ir padrąsina.

Trumpai apie savo pačios nueitą kelią:

1992 m. buvau pirma šios mokyklos, kuomet ji priklausė krikščioniškai bendruomenei, mokytoja.

Mokyklai vadovauju nuo 2003 metų. 1997 metais drauge su kitais 3 asmenimis įsteigėme šią mokyklą.

1985 metais baigiau Šiaulių K. Preikšos pedagoginį institutą, kur įgyjau pradinių klasių mokytojo specialybę.

1999 metais įgyjau edukologijos krypties familistikos specialybės magistro laipsnį.

2000 metais apsigyniau mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

2003-2005 m. kėliau vadybinę kvalifikaciją Vilniaus pedagogų raidos centre.

Nuo 1997 m. stažuojuosi Tarptautinėje krikščioniškų mokyklų Asociacijoje (centras Kijeve).

Nuo 2014 m. semiuosi patirties Nyderlandų, Norvegijos, Airijos, Marylando (JAV) švietimo įstaigose.

Nuo 2016 m. dalyvauju Tarptautinio Europos Krikščioniško Švietimo Asociacijos rengiamose Asamblėjose, pažintiniuose turuose po krikščioniškas mokymo įstaigas.

Nuo 2016 m. studijuoju Lietuvos Evangeliniame Biblijos institute (Šiauliai, Vilnius)

Mokykloje dėstau pasirenkamą modulį vidurinio ugdymo klasėms „Draugystės, meilės ir santuokos psichologija”. Džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti Dievo išmintimi ir pažinimu.