PROFESINIS ORIENTAVIMAS


Gimnazijoje nuo 2020 metų mokinius profesiškai orientuoja paskirtas karjeros specialistas.
Kartą į mėnesį vedamos profesinio orientavimo pamokos kiekvienoje klasėje.
Profesinio orientavimo sistemoje talkina gimnazijos psichologė, klasių auklėtojai, tėvai.
2022/23 m.m. prioritetas – glaudesnis bendradarbiavimas su tėvais, paskatins susipažinti su tėvų profesijomis.