Kategorija: <span>Mokyklos projektai</span>

Mokyklos projektai

2018-2020 m. įgyvendinamas projektas „VŠĮ Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo(si) erdvių modernizavimas“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. „VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokymo (si) erdvių modernizavimas“ projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą. Uždaviniai: Modernizuoti mokykloje esančias mokymosi aplinkas ir sudaryti galimybes kuo didesnei mokinių daliai naudotis inovatyviais mokymosi įrankiais ir įranga. Tapti patrauklia socialinę atskirtį mažinančia aplinka. Įgyvendinus projektą bus: nupirkta įranga (interaktyvios lentos, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, modernios mokymo priemonės); atnaujinti baldai; atliktas remontas (atnaujinta grindų danga, įrengta…

Mokyklos projektai

„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ GIMNAZIJOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA 2010 – 2014 m. įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotas projektas „Klaipėdos VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos kompleksinis sutvarkymas“, kurio metu mokyklos pastatas buvo iš esmės rekonstruotas , atnaujintas ir sumoderninta bei sutvarkyta mokyklos aplinka. Įgyta nauja mokymo įranga bei priemonės. „Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys!” Psalmių 95:7.

Mokyklos projektai