Viešieji pirkimai

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijoje viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (nauja redakcija patvirtinta 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. XIII-327) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97)